Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Wat is een erfgoedorganisatie met een landelijke dienstverlenende rol?

Video afspelen

Landelijke dienstverlenende organisaties helpen musea, bibliotheken, archieven, onderzoekers, lokale besturen en vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel bij hun dagelijkse omgang met hun erfgoed. meer

Wat doet een landelijke erfgoeddienstverlener?

Video afspelen

Wat een erfgoeddienstverlener doet legden we uit aan Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon tijdens een ministage.

WIE ZIJN DE ERFGOEDDIENSTVERLENERS?

ARCHIEFPUNT

Als dienstverlenende organisatie wil Archiefpunt informeren, wegwijs maken en verbinden rond private archieven.

meer

BOKRIJK | VAKMANSCHAP & ERFGOED

Vakmanschap & Erfgoed is het landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen, met een focus op de vakmanschappen hout en historische restauratietechnieken landelijke architectuur.

meer

CEMPER

CEMPER adviseert, ondersteunt en begeleidt iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar.

meer

CAG

CAG is het kenniscentrum voor agrarisch erfgoed. Het bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf 1750 tot vandaag. CAG brengt dit materieel en immaterieel erfgoed in kaart met aandacht voor de interactie tussen verleden, heden en toekomst.

meer

CKV

CKV biedt archiefvormers en beheerders van nalatenschappen uit de sector van de beeldende kunst ondersteuning bij de zorg voor hun archief of het beheer van de nalatenschap.

meer

ETWIE

ETWIE is de expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. ETWIE opereert vanuit het Industriemuseum in Gent en houdt zich voornamelijk bezig met de roerende en immateriële aspecten van dit erfgoed.

meer

HISTORIES

Histories is er voor en door erfgoedvrijwilligers en erfgoedpraktijken zoals familiegeschiedenis, heemkunde, cultuur van alledag en metaaldetectie.

meer

PARCUM

Als expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt PARCUM een specifieke dienstverlening voor eigenaars en beheerders van publiek en privaat religieus erfgoed van de erkende erediensten in Vlaanderen.

meer

VAi KENNISCENTRUM

Kenniscentrum voor cultureel erfgoed van architectuur, vormgeving, stedenbouw en bouwbedrijf.

meer ➔

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN

Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedbibliotheken en andere collectiebeherende instellingen met bibliothecair erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Via onderzoek en projecten versterken we de professionele en duurzame erfgoedwerking rond deze collecties. Als expertisenetwerk zetten we in op ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking. 

meer ➔