Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Archiefpunt

Archiefpunt

Archiefpunt is de nieuwe naam van Archiefbank Vlaanderen. Als prille netwerkorganisatie heeft Archiefpunt de ambitie om meer bewustzijn te creëren rond privaat archivalisch erfgoed via samenwerking, ontmoeting en expertisedeling. We willen ervoor zorgen dat er een groter bewustzijn in de samenleving ontstaat over het belang en de waarde van private archieven, zodat ze niet zomaar weggegooid worden en beschikbaar blijven voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Samen met culturele archiefinstellingen, archiefvormers en -beheerders op lokaal, regionaal en landelijk niveau gaan we een werking ontplooien rond het lokaliseren, identificeren, documenteren, valoriseren en beheren van archieven en collecties van personen, families en private organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Instrumenten van Archiefpunt zijn onder meer een toegankelijk onthaal, het ter beschikking stellen van laagdrempelige en praktische informatie via een toolbox archiefzorg, het faciliteren van kennisdeling via werkgroepen en een onlinedatabank (archiefbank.be) waarin gestructureerde gegevens over private archieven en collecties geregistreerd en beschikbaar worden gesteld. Onderzoekers en geïnteresseerden vinden er meer dan 16.000 bronnen voor o.m. historisch onderzoek, genealogische studies en (jubileum)tentoonstellingen.

Archiefpunt is een initiatief van de culturele archiefinstellingen ADVN-Archief voor Nationale Bewegingen, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, AMVB-Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, CAVA-Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, Letterenhuis, KADOC-Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving-KU Leuven, Liberas-Centrum voor de Geschiedenis van het Vrije Denken en Handelen, Vlaams Architectuurinstituut en de Rijksarchieven Vlaanderen.