Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed is het landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen. Vakmanschap & Erfgoed hanteert het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap steeds als vertrekpunt en rode draad doorheen zijn werking en zet zich in voor het zichtbaar maken van vakmanschap in heel Vlaanderen aan de hand van sensibilisering, netwerking en kennisdeling.

Vakmanschap & Erfgoed is er voor eenieder die zich op het snijvlak bevindt tussen erfgoed en vakmanschap. In de eerste plaats behoren hiertoe erfgoedprofessionals en vakmensen die zich plaatsen in een erfgoedtraditie maar in de breedte kan iedereen met een meer dan gezonde interesse in vakmanschap bij Vakmanschap & Erfgoed terecht om meer te weten te komen over wat leeft en beweegt rond vakmanschap.

De platformfunctie in Vlaanderen neemt Vakmanschap & Erfgoed op in de breedte voor de gehele erfgoedsector en vakmensen om vakmanschap in Vlaanderen maximaal onder de aandacht te brengen. Deze platformfunctie uit zich tevens in het bewerkstelligen van gerichte doorverwijzingen naar vakmensen en andere erfgoedorganisaties binnen de sector. Naast de platformfunctie biedt Vakmanschap & Erfgoed ook een vraaggerichte dienstverlening in de diepte aan rond de thema’s ‘hout’ en ‘historische restauratietechnieken met betrekking tot landelijke architectuur’, vanuit een historische, wetenschappelijke en materiaal-technische achtergrond.

Het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap staat centraal maar daarnaast doorbreekt Vakmanschap & Erfgoed ook muren rond erfgoed door in te zetten op cross-overs, netwerking en samenwerking. Zo leggen we ook linken naar onderwijs, ondernemerschap… vanuit de expertise opgebouwd binnen Bokrijk Openluchtmuseum en Bokrijk | Vakmanschap & Ondernemerschap, sinds 2017 het diensten- en expertisecentrum voor de vakman/-vrouw die wil groeien in zijn/haar ondernemerschap.