Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

CAG. Centrum Agrarische Geschiedenis

CAG

CAG is het kenniscentrum voor agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf 1750 tot vandaag. CAG brengt dit materieel en immaterieel erfgoed in kaart in een nationale en internationale context, en met aandacht voor de interactie tussen verleden, heden en toekomst.

Veelzijdig en divers

CAG onderzoekt samen met collectiebeheerders en gemeenschappen het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven. Het documenteert, inventariseert, waardeert en zoekt waar nodig naar nieuwe bestemmingen. Ook adviseert en begeleidt CAG particulieren en professionelen bij het behouden en borgen van dit erfgoed.

Het agrarisch en culinair erfgoed is rijk en divers. Er is roerend, onroerend, immaterieel en levend erfgoed van De Panne tot Maaseik, in publieke en private collecties, bij professionelen en vrijwilligers, in de erfgoedsector en daarbuiten. Al deze vormen van erfgoed verdienen een plek in de kijker. CAG presenteert, samen met partners en belanghebbenden, dit erfgoed aan een breed publiek via een kennis- en beeldbank, themaverhalen, tentoonstellingen, publicaties en activiteiten. Het doet dit via digitale kanalen en in het echte leven.

In woord en beeld

De kennisbank verzamelt uitgebreide informatie over diverse agrarische en culinaire topics. Themaverhalen en publicaties presenteren uiteenlopende onderwerpen. Werkinstrumenten, lijsten met vindplaatsen en onderzoeksbronnen helpen geïnteresseerden op weg om zelf de veelzijdige geschiedenis van landbouw, voeding en landelijk leven te doorgronden.

De beeldbank bevat bijna 15000 digitale reproducties van agrarisch en culinair erfgoed (objecten, foto’s, prenten, boeken …). Ze bieden een blik op het virtuele agrarische en culinaire erfgoedland van 1750 tot vandaag.

Collectie Bulskampveld

CAG beheert in opdracht van de Vlaamse overheid de Collectie Bulskampveld. Het is de voormalige agrarische collectie van de Provincie West-Vlaanderen die enkele topstukken bevat. Meer dan 8500 erfgoedobjecten waaronder boerenwagens en karren, landbouwwerktuigen en materialen van ambachtslui zoals de wagenmaker en de smid, vertellen het verhaal van het landelijke leven sinds de 19 de eeuw. Een goede zorg voor en onderzoek van de collectie staan centraal, maar even graag organiseert CAG publieksactiviteiten rond specifieke thema’s en leent het objecten uit voor bruikleenverkeer.

Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis – ICAG

CAG is verbonden met het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis, een onderzoekscentrum van de KU Leuven. ICAG ondersteunt, stimuleert en lanceert wetenschappelijk onderzoek over landbouw- en plattelandsontwikkeling en het voedselsysteem in België sinds 1750, binnen een nationale en internationale context.

Foto: Pauze tijdens de appelpluk, 1936 (Collectie Landbouwleven / Le Sillon Belge)