Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

CEMPER. Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed

CEMPER

CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed.

Muziek en podiumkunsten dragen bij tot de rijke cultuur die Vlaanderen en Brussel kenmerkt: zowel die van het verleden als die van het heden. CEMPER wil de sporen uit deze cultuur bewaren en doorgeven. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit erfgoed waardevol is: het bepaalt het geheugen van muziek en podiumkunsten en draagt bij tot de artistieke en culturele diversiteit in de samenleving vandaag.

Ons team adviseert, ondersteunt en begeleidt iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar. Dit zowel voor roerend als voor immaterieel erfgoed. 

Op basis van verzamelde informatie, voorbeeldpraktijken en kennis uit binnen- en buitenland ontwikkelen we kennis en verwerken we die tot werkinstrumenten. Die geven we door aan iedereen die nood heeft aan begeleiding in de zorg voor hun archief of collectie of in het doorgeven van niet-tastbare technieken en praktijken. Daarnaast zoeken we naar nieuwe bestemmingen voor archieven en collecties en bemiddelen we indien nodig tussen de belanghebbenden. 

Via studiedagen, workshops, online platformen, handleidingen of individueel advies zorgen we voor ondersteuning en informatie rond bepaalde thema’s. Dit allemaal met één doel voor ogen: een doorgeefluik zijn om de juiste mensen, op de juiste manier, met elkaar in contact te brengen, te helpen en informeren en te bemiddelen waar nodig. Dit alles rekening houdend met de noden en wensen van alle partijen. 

Binnen dit complexe veld, fungeren wij als een raadgever die je stuurt, de weg wijst en helpt. Wij voorzien praktische ondersteuning, klaren de verschillende mogelijkheden uit en reiken interessante voorbeelden uit de praktijk aan.

Wij verbinden dus  iedereen die in contact komt met podiumkunsten en muziek met hun eigen, unieke stukje geschiedenis. Zo is de cirkel rond en kunnen de huidige en volgende generaties een beroep doen op de schatten uit het verleden.