Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

CKV. Archiefzorg beeldende kunstarchieven

Centrum Kunstarchieven Vlaanderen

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg voor kunstarchieven en nalatenschappen. Het centrale doel van CKV is kunstarchieven een plaats te geven in de publieke ruimte. Hierbij tracht het Centrum het veld van kunstarchieven te informeren, sensibiliseren en te activeren door onderzoek en contextualisering van deze archieven te stimuleren.

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen wil archiefvormers en beheerders van nalatenschappen praktische ondersteuning bieden bij de zorg voor hun archief of het beheer van de nalatenschap. Het doet dat onder meer door de inzet van consulenten, het aanreiken van praktische tools en workshops en specifieke projecten. De dienstverlening van het CKV richt zich op actoren uit het brede veld van de hedendaagse beeldende kunst zoals kunstenaars, curatoren, kunsthallen, verzamelaars, critici, galeries en andere kunstprofessionals en staat hen bij met raad en daad in het vormen, bewaren en duurzaam ontsluiten van hun archief.