Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Histories. Voor en door erfgoedvrijwilligers

HISTORIES

Histories zet de vele duizenden erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel centraal. Hiermee bedoelen we iedereen die uit passie erfgoedpraktijken en -activiteiten verricht binnen hun eigen kring of vereniging, maar ook voor de gemeenschap. Want als helpende hand bij talloze initiatieven versterken vrijwillige erfgoedwerkers de hele cultureel-erfgoedsector en zorgen ze voor sociale cohesie.

Histories ontstond in 2019 uit de fusie van LECA vzw, Heemkunde Vlaanderen vzw en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen vzw (die als aparte vzw bleef bestaan). Onze missie? Erfgoedvrijwilligers ondersteunen met een toegankelijke dienstverlening die hen helpt om hun praktijken te versterken en hun kennis te verspreiden, met inspiratie voor de huidige en nieuwe generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en co-creatie met anderen. We realiseren dit door onze praktijkkennis, onze pragmatische aanpak op maat en onze verbindende schakelfunctie binnen het fijnmazige ecosysteem van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.

Een greep uit het diverse aanbod van Histories:

  • We bieden ondersteuning op maat met advies en vorming rond o.a. erfgoedzorg, -onderzoek, -ontsluiting en het beheer van een erfgoedvereniging
  • We begeleiden gemeenschappen in participatieve trajecten, o.a. bij een erkenning als immaterieel erfgoed
  • We brengen vrijwilligers uit verschillende regio’s en gemeenschappen samen via consultatiecirkels, netwerkmomenten en lerende netwerken
  • We stimuleren de actieve deelname van vrijwilligers aan burgerwetenschappelijke initiatieven zoals MamaMito en MEDEA
  • We informeren via onze website, facebook en nieuwsbrief over trends en ontwikkelingen in de erfgoedsector
  • We zetten activiteiten van verenigingen in de kijker, o.a. via een persoverzicht, de artikelendatabank en de UiT-databank
  • We bieden databanken, websites en publicaties aan die erfgoedpraktijken documenteren of inspireren
  • We zijn trekker en partner in diverse projecten waar vrijwilligers een actieve bijdrage leveren