Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

PARCUM. Expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur

Parcum

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging tot dialoog kan zijn voor iedereen. Religieus erfgoed tot zijn recht laten komen, is altijd onze eerste bekommernis. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar innovatieve en breed gedragen oplossingen.

Onze adviseurs helpen lokale besturen en erfgoedbeheerders van verschillende erediensten om religieus erfgoed een zinvolle toekomst te geven. Kerken, kloosters, religieuze objecten en tradities kunnen voor iedereen een inspirerende uitdrukking van zingeving zijn. Door onze regionale werking hebben we zicht op alles wat er leeft in de regio.

Ons museum toont de collectie religieus erfgoed van PARCUM en laat de bezoeker kennismaken met geschiedenis en de collectie van de Abdij van Park. Het museum brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Vaak met nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar dialoog in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag.

Daarnaast beheren we ook een eigen collectie met religieus erfgoed, doen we aan erfgoedonderzoek en spelen we een regierol in het religieus erfgoedlandschap.

We zijn in 1997 opgericht als Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) door de Vlaamse bisdommen, de koepel van de religieuzen in Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Norbertijnenabdijen en de KU Leuven. Sindsdien hebben we een grote expertise opgebouwd op het vlak van religieus erfgoedbeheer in Vlaanderen en Brussel. In 2017 opende het vernieuwde museum. Sinds januari 2020 gaan CRKC en PARCUM samen onder één naam. Je vindt ons in Abdij van Park in Leuven.