Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Kenniscentrum Vlaams Architectuurinstituut

VAi Kenniscentrum

Het VAi kenniscentrum zet zich in voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving ‘van stoel tot stad’. Wij ondersteunen ondersteunen ontwerpers, onderzoekers, erfgoedprofessionals en alle spelers die een werking rond dit erfgoed ontplooien.

VAN STOEL TOT STAD

Het ontwerp van de omgeving behelst disciplines als architectuur, bouwbedrijf, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieurarchitectuur, meubelontwerp, grafische vormgeving, design en productontwikkeling. De vormen van dit erfgoed zijn erg divers. Het kan gaan om maquettes en mock-ups, plannen, foto’s, digitale documenten, materiaalstalen, documentair erfgoed, objecten en het immaterieel cultureel erfgoed van ontwerpers, producenten en het bouwbedrijf.

CENTRALE REGISTRATIE

Tot de kern van de werking van het centrum behoort de registratie  van al het erfgoed over deze thematiek in een centraal systeem: de Databank Architectuurarchieven. Op die manier ontstaat een handig zoekportaal over het ontwerp van de omgeving in Vlaanderen en een algemeen overzicht dat kan dienen als beleidsinstrument.

ONDERSTEUNING

Wij ondersteunen alle actoren die een werking ontplooien over architectuur, bouw en design om de archieven en collecties beter te registreren, beheren, ontsluiten en valoriseren.

Kennis over deze thematiek wordt voortdurend geactualiseerd en op actieve wijze onder de partners verspreid. We brengen deze expertise samen op onze adviespagina’s.

PROJECTEN

Via samenwerkingen zet het kenniscentrum projecten op over specifieke thema’s, zoals wederopbouwarchitectuur, sociale huisvesting, architectuuronderwijs, grafische vormgeving enz. Met deze projecten verzamelen en verspreiden we kennis en vergroten we de publieke bekendheid van archieven en collecties over het ontwerp van de omgeving. Neem een kijkje op onze website voor een overzicht.

CONTACTEER ONS!

Ben je architect, designer, bouwbedrijf, erfgoedorganisatie, onderwijsinstelling? Wij werken graag samen met jullie! Contacteer ons voor meer info via info@vai.be.


[Foto: © Karin Borghouts]