Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedbibliotheken en andere collectiebeherende instellingen met bibliothecair erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Via onderzoek en projecten versterken we de professionele en duurzame erfgoedwerking rond deze collecties. Als expertisenetwerk zetten we in op ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking. 

Via brede samenwerkingen zetten we initiatieven en projecten op rond collectiebeleid, waardering, collectieregistratie, behoud en beheer en digitalisering. Zo vergroten we de kennis en expertise in de sector en maken we het rijke Vlaamse bibliothecaire erfgoed beter bekend en beschikbaar.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelt in samenwerking met meer dan honderd collectiebeheerders overkoepelende databanken met gegevens over Vlaamse collecties bibliothecair erfgoed, middeleeuwse manuscripten, oude drukken en historische kranten

Rond het Vlaamse literaire erfgoed werken we samen met de Taalunie en de Nederlandse KB aan de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWe zetten samen met Vlaamse erfgoedbibliotheken topstukken en exemplarische werken in de kijker op Flandrica.be. Met meemoo. Vlaams instituut voor het Archief ontwikkelen we een landelijk programma voor behoud van het Vlaamse krantenerfgoed. 

Een overzicht van onze lopende en voorbije activiteiten vind je op onze website.

   

[Foto: Stefan Tavernier]