Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Vlaamse Kunstcollectie

Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen.
 
De Vlaamse Kunstcollectie telt vijf stichtende leden: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musea Brugge, het Museum voor Schone Kunsten Gent, M Leuven en Mu.ZEE in Oostende. Samen bieden zij een voortreffelijk overzicht van de kunstproductie in de Zuidelijke Nederlanden en België, van de middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw, en dit in een internationale context. In hun collecties bevinden zich topwerken die tot het werelderfgoed gerekend worden, waaronder werken van Jan van Eyck, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en James Ensor.  
 
De Vlaamse Kunstcollectie zet zowel in op vraaggestuurde als op proactieve dienstverlening voor geïnteresseerde musea. De initiatieven van de VKC beogen een duurzame, kwaliteitsvolle en actuele (digitale) praktijk op (inter)nationaal niveau. 
 
De Vlaamse Kunstcollectie biedt in eerste instantie diensten en infrastructuur (link: https://vlaamsekunstcollectie.com/aan die ervoor zorgen dat in de Vlaamse musea:
  • Metadata genormaliseerd en verrijkt worden en musea een organisatiespecifiek beeldbeleid kunnen opzetten (de contentlaag)
  • Digitale collecties via een flexibel en open informatiesysteem voor hergebruik ter beschikking kunnen gesteld worden (de verbindingslaag)
  • Gedigitaliseerd erfgoed zichtbaar en (her)gebruikt wordt (de dienstenlaag)
  • Verschillende museale processen geautomatiseerd worden
 
Daarnaast is de Vlaamse Kunstcollectie ook een samenwerkingsverband van beeldendekunstenmusea die ervoor zorgt dat:
  • Beeldendekunstenmusea versterkt worden in hun kunst- of cultuurhistorisch wetenschappelijk beleid
  • Beeldendekunstenmusea een overlegd collectiebeleid kunnen opzetten en een overlegde collectiemobiliteit kunnen voeren

Door de gebruiker centraal te stellen wil de Vlaamse Kunstcollectie de (inter)nationale uitstraling van alle geïnteresseerde musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten en deze musea, hun collecties en hun expertise presenteren aan een divers (internationaal) publiek. 

 
Arthub Flanders maakt het mogelijk om te grasduinen in het patrimonium van de Vlaamse Kunstcollectie. De collecties van M Leuven en Mu.ZEE Oostende zijn nog niet opgenomen in de online catalogus, maar enkele van hun deelcollecties kunnen wel via de thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie geraadpleegd worden.