Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Wat is een landelijke erfgoeddienstverlener?

De landelijke erfgoeddienstverleners zijn erfgoedorganisaties die musea, bibliotheken, archieven, onderzoekers, lokale besturen en vrijwilligers helpen bij hun dagelijkse omgang met hun erfgoed. Ze bieden praktijkondersteuning op allerlei vlak, zoals bij digitalisering, inventarisatie, ontsluiting, participatie, educatie, internationalisering en behoud en beheer. De dienstverlening die ze aanbieden vatten we samen onder de noemer ‘landelijke dienstverlenende rol’.
LANDELIJK De dienstverlenende organisaties hebben een aanbod voor erfgoedbewaarders in het werkingsgebied van de Vlaamse Gemeenschap (alle Vlaamse provincies en Brussel).
DIENSTVERLENING Onze werking is er om particulieren, organisaties en besturen te ondersteunen bij de basis van een erfgoedwerking: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, en participeren.
ROL We focussen op een aantal algemene en meer specifieke erfgoedthema’s.
Video afspelen

Wat doet een erfgoed­dienstverlener?

Gemeenschappelijke kenmerken

De blik van de landelijke erfgoeddienstverleners is naar buiten gericht: we willen een sterk en herkenbaar erfgoednetwerk in Vlaanderen en Brussel vormen

Elke dienstverlenende organisatie werkt voor een of meerdere erfgoedgemeenschappen en speelt in op de erfgoednoden die in die erfgoedgemeenschappen leven. Een erfgoedgemeenschap is de optelsom van alle betrokkenen bij een specifieke erfgoedvorm. Dat kan een museale collectie zijn, een groep die een specifieke vorm van immaterieel erfgoed levendig houden, een groep die betrokken is bij architecturaal erfgoed.

Het delen van kennis en expertise verbindt alle landelijke erfgoeddienstverleners, en dit zowel vraag- als aanbodgericht.

BELEIDSKADER

Zowel individuele organisaties als collectiebeherende instellingen kunnen een landelijke dienstverlening ontwikkelen en daarvoor een subsidie van de Vlaamse overheid krijgen.

Meer informatie over het Vlaamse beleidskader ➔

ANDERE LANDELIJKE ORGANISATIES

De landelijke erfgoeddienstverleners werken nauw samen met andere landelijke organisaties in de erfgoedsector.

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. FARO werkt voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen van het steunpunt. meer ➔

Meemoo. Vlaams instituut voor het archief zet zich met steun van de Vlaamse overheid in voor de digitale archiefwerking van organisaties in cultuur, media en overheid. Meemoo brengt samen met zijn partners het verleden tot leven en maakt het klaar voor morgen. Meemoo stelt hun archiefmateriaal digitaal veilig en maakt het toegankelijk en bruikbaar. meer ➔

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. WIE zet zich in om de kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en divers samenleven tevoorschijn te halen en te versterken. WIE is er voor iedereen wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En mét iedereen die er mee de schouders onder zet: in de erfgoedsector en ver daarbuiten, in binnen- en buitenland. meer ➔

 

REGIONALE dienstverlenende organisaties

Wat de landelijke erfgoeddienstverleners doen voor het hele werkingsgebied van de Vlaamse Gemeenschap, doen de erfgoedcellen op regionaal vlak. Erfgoedcellen werken voor alle erfgoedbewaarders in één of meerdere gemeentes.

Overzicht van erfgoedcellen in Vlaanderen ➔

De meeste landelijke dienstverleners richten zich op (roerend) cultureel erfgoed. Sommige dienstverleners zijn ook actief op het vlak van het onroerend erfgoed. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) zijn dan weer intergemeentelijk actief op het vlak van onroerend erfgoed.

Overzicht van intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten in Vlaanderen ➔

[Foto: Stefan Tavernier]