Erfgoeddienstverleners

Erfgoedorganisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau

ETWIE. Expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

ETWIE

ETWIE is de expertisecel voor technischwetenschappelijk en industrieel erfgoed. ETWIE opereert vanuit het Industriemuseum in Gent en houdt zich voornamelijk bezig met de roerende en immateriële aspecten van het erfgoed: machines, gereedschap, voertuigen, ambachten, technische kennis… Onroerend erfgoed – gebouwen of monumenten dus – behoren niet tot onze expertise.

Duizenden mensen in Vlaanderen en Brussel zijn met ons technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed begaan. Dat zijn professionele instellingen, zoals musea, universiteiten en bedrijven, maar ook niet-professionele organisaties en personen, zoals vrijwilligersverenigingen of privéverzamelaars.

ETWIE wil al deze erfgoedspelers samenbrengen, aanmoedigen, ondersteunen en begeleiden. En de onderlinge samenwerking tussen de erfgoedorganisaties stimuleren. Daarom spint ETWIE dagelijks aan een ruim netwerk waarbij het delen van kennis en expertise centraal staat. Het einddoel? Ervoor zorgen dat instrumenten, toestellen en machines, maar ook gebruiken, kennis, technieken en ambachtelijke vaardigheden in kaart gebracht, onderzocht en geborgd worden. Intussen richtte ETWIE met diverse partners al een netwerk op rond bedrijfserfgoed, rond textielerfgoed en rond academisch erfgoed.

Maar ETWIE wil ook naar buiten komen met dit fantastische erfgoed en er een draagvlak voor bouwen, zowel in eigen land als daarbuiten. Dit kan door het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie via diverse media te promoten, verder onderzoek rond relevante thema’s op te starten en samen te werken met andere sectoren, zoals toerisme en onderwijs.

Via een kennisbank wordt zoveel mogelijk informatie toegankelijk gemaakt. Zoek je informatie over het ambacht van het kunstsmeden? Publicaties over klompenmakerij? Wil je weten welke organisaties actief zijn rond het erfgoed van treinen? Wil je in contact komen met kenners van oude telegrafen of van historische tegels? Dan vind je dit en nog veel meer in de kennisbank.